فهرست
سبد خرید

سن دیسک

کارت حافظه Sandisk 128GB - 100MBs (667x) Extreme Pro Micro SDXC UHS-I Card کارت حافظه Sandisk 128GB - 100MBs (667x) Extreme Pro Micro SDXC UHS-I Card
تماس بگیرید
نوع کارت حافظه: Miicro SDXCظرفیت کارت حافظه: 128 گیگابایتکلاس : 10مدل:Extreme Pro  UHS-I / V30شناسه های کارت حافظهحداکثر سرعت خواندن اطلاعات: 100 مگابایتحداکثر سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایتحداقل سرعت نوشتن اطلاعات: 30 مگابایتمناسب برای فیلم برداری با کیفیت:  Full HD, 3D, and 4K (Ultra HD)..
920,000تومان
کارت حافظه Sandisk 128GB - 300MBs (2000x) Extreme Pro SDXC UHS-II Card کارت حافظه Sandisk 128GB - 300MBs (2000x) Extreme Pro SDXC UHS-II Card
تماس بگیرید
نوع کارت حافظه: SDXCظرفیت کارت حافظه: 128 گیگابایتکلاس : 10مدل:Extreme Pro  UHS-II شناسه های کارت حافظهحداکثر سرعت خواندن اطلاعات: 300 مگابایتحداکثر سرعت نوشتن اطلاعات: 260 مگابایتحداقل سرعت نوشتن اطلاعات: 30 مگابایتمناسب برای فیلم برداری با کیفیت:  Full HD, 3D, and 4K (Ultra HD)مقاوم در ب..
4,000,000تومان
کارت حافظه Sandisk 128GB - 80MBs (533x) Ultra SDXC UHS-I Card کارت حافظه Sandisk 128GB - 80MBs (533x) Ultra SDXC UHS-I Card
تماس بگیرید
نوع کارت حافظه: SDXCظرفیت کارت حافظه: 128 گیگابایتکلاس : 10مدل:Ultra  UHS-II شناسه های کارت حافظهحداکثر سرعت خواندن اطلاعات: 80 مگابایتحداکثر سرعت نوشتن اطلاعات: 10 مگابایتمقاوم در برابر: آب، ضربه ، اشعه X-Ray و حرارتدکمه قفل کارت حافظه..
390,000تومان
نوع کارت حافظه: SDXCظرفیت کارت حافظه: 128 گیگابایتکلاس : 10مدل:Extreme Pro  UHS-I / V30شناسه های کارت حافظهحداکثر سرعت خواندن اطلاعات: 95 مگابایتحداکثر سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایتحداقل سرعت نوشتن اطلاعات: 30 مگابایتمناسب برای فیلم برداری با کیفیت:  Full HD, 3D, and 4K (Ultra HD)مقاوم در..
717,000تومان
کارت حافظه SanDisk 128GB 120MBs (800x) Extreme CompactFlash Card کارت حافظه SanDisk 128GB 120MBs (800x) Extreme CompactFlash Card
تماس بگیرید
نوع کارت حافظه: (CF (CompactFlashظرفیت کارت حافظه: 128 گیگابایتمدل: Extremeشناسه های کارت حافظهحداکثر سرعت خواندن اطلاعات: 120 مگابایتحداکثر سرعت نوشتن اطلاعات: 85 مگابایتسازگار با UDMA 7مناسب برای فیلم برداری با کیفیت:  Full HD, 3D, and 4K (Ultra HD)مقاوم در برابر: آب، ضربه ، اشعه X-Ray و حرار..
1,150,000تومان
کارت حافظه SanDisk 128GB 160MBs (1067x) Extreme Pro CompactFlash Card کارت حافظه SanDisk 128GB 160MBs (1067x) Extreme Pro CompactFlash Card
تماس بگیرید
نوع کارت حافظه: (CF (CompactFlashظرفیت کارت حافظه: 128 گیگابایتمدل: Extreme Proشناسه های کارت حافظهحداکثر سرعت خواندن اطلاعات: 160 مگابایتحداکثر سرعت نوشتن اطلاعات: 150 مگابایتسازگار با UDMA 7مناسب برای فیلم برداری با کیفیت:  4K (Ultra HD)مقاوم در برابر: آب، ضربه ، اشعه X-Ray و حرارتسازگار با ف..
0تومان
نوع کارت حافظه: SDXCظرفیت کارت حافظه: 256 گیگابایتکلاس : 10مدل:Extreme Pro  UHS-I / V30شناسه های کارت حافظهحداکثر سرعت خواندن اطلاعات: 95 مگابایتحداکثر سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایتحداقل سرعت نوشتن اطلاعات: 30 مگابایتمناسب برای فیلم برداری با کیفیت:  Full HD, 3D, and 4K (Ultra HD)مقاوم در..
1,240,000تومان
نوع کارت حافظه: Micro SDHCظرفیت کارت حافظه: 32 گیگابایتکلاس : 10مدل:Extreme Pro  UHS-I / V30شناسه های کارت حافظهحداکثر سرعت خواندن اطلاعات: 100 مگابایتحداکثر سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایتحداقل سرعت نوشتن اطلاعات: 30 مگابایتمناسب برای فیلم برداری با کیفیت:  Full HD, 3D, and 4K (Ultra HD)مق..
260,000تومان
کارت حافظه Sandisk 32GB - 300MBs (2000x) Extreme Pro SDHC UHS-II Card کارت حافظه Sandisk 32GB - 300MBs (2000x) Extreme Pro SDHC UHS-II Card
تماس بگیرید
نوع کارت حافظه: SDHCظرفیت کارت حافظه: 32 گیگابایتکلاس : 10مدل:Extreme Pro  UHS-II شناسه های کارت حافظهحداکثر سرعت خواندن اطلاعات: 300 مگابایتحداکثر سرعت نوشتن اطلاعات: 260 مگابایتحداقل سرعت نوشتن اطلاعات: 30 مگابایتمناسب برای فیلم برداری با کیفیت:  Full HD, 3D, and 4K (Ultra HD)مقاوم در بر..
0تومان
نوع کارت حافظه: SDHCظرفیت کارت حافظه: 32 گیگابایتکلاس : 10مدل: Ultra  UHS-II شناسه های کارت حافظهحداکثر سرعت خواندن اطلاعات: 80 مگابایتحداکثر سرعت نوشتن اطلاعات: 10 مگابایتمقاوم در برابر: آب، ضربه ، اشعه X-Ray و حرارتدکمه قفل کارت حافظه..
100,000تومان
نوع کارت حافظه: SDXCظرفیت کارت حافظه: 32 گیگابایتکلاس : 10مدل:Extreme Pro  UHS-I / V30شناسه های کارت حافظهحداکثر سرعت خواندن اطلاعات: 95 مگابایتحداکثر سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایتحداقل سرعت نوشتن اطلاعات: 30 مگابایتمناسب برای فیلم برداری با کیفیت:  Full HD, 3D, and 4K (Ultra HD)مقاوم در ..
230,000تومان
نوع کارت حافظه: (CF (CompactFlashظرفیت کارت حافظه: 32 گیگابایتمدل: Extremeشناسه های کارت حافظهحداکثر سرعت خواندن اطلاعات: 120 مگابایتحداکثر سرعت نوشتن اطلاعات: 85 مگابایتسازگار با UDMA 7مناسب برای فیلم برداری با کیفیت:  Full HD, 3D, and 4K (Ultra HD)مقاوم در برابر: آب، ضربه ، اشعه X-Ray و حرارت..
530,000تومان
نمایش 1 تا 12 از 20 (2 صفحه)